Info Cadastral

QUÉ ÉS EL PIC?

El Punt d’Informació Cadastral (PIC), és un servei autoritzat a l’Ajuntament de les Coves de Vinromà per la Direcció General del Cadastre, mitjançant el qual els ciutandans poden accedir a tota la seva informació cadastral sense haver de desplaçar-se a la Gerencia Provincial del Cadastre.

La Direcció general del Cadastre, de conformitat amb la Resolució de 24 de novembre de 2008, per la qual s'aprova el règim i funcionament de la Oficina Virtual del Cadastre i dels Punts d'Informació Cadastral (PIC), publicat en el BOE de data 8 de desembre de 2008, autoritza l'establiment i funcionament d'aquests punts per oferir, entre altres serveis:

  • Informació de caràcter general i particular d'immobles.
  • Assessorament sobre obligacions amb el Cadastre.
  • Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
  • Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seva titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant

 

QUINS REQUISITS ES NECESSITEN PER A ACCEDIR AL PIC?

Per accedir als serveis del PIC, tractant-se de l'accés a dades protegides, serà condició única ser el titular cadastral de l'immoble, persona autoritzada per ell o representant, sempre que s'acredite l'autorització o representació i s'aporte consentiment exprés, específic i per escrit del mateix.

 

 

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).