Recurs d'alçada contra el MAGDA

24/07/2023

El passat 19 de juliol l'ajuntament de les Coves, atenint-nos al compromís signat amb l'associació Nostra Terra i amb els veïns i veïnes de les Coves, va presentar a la Secretaria d'Estat de l'Energia del Ministeri per a la Transició Ecològica i del Repte Demogràfic, RECURS D'ALÇADA contra la Resolució de 24 d'abril de 2023 (de la Direcció General de Política Energètica i Mines), per la que s'atorgava a Tregmul Trade SL, autorització administrativa prèvia per a la instal·lació fotovoltaica MAGDA i la seua infraestructura d'evacuació pel que fa al nostre terme municipal i a les greus conseqüències que aquest projecte tindrà, en cas d'executar-se, per al nostre poble, la nostra agricultura, paisatge, persones, etc.

Esperem que aquest recurs tingui recorregut i pugui anul·lar tot aquest despropòsit que suposa un macroprojecte com la MAGDA.

nm

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).