Les Coves de Vinromà adequa l'entorn natural de la Font del Molinet

15/11/2021

L'actuació ha retornat al seu estat original aquesta font natural situada en les proximitats d'un nucli de masies

L'Ajuntament de les Coves de Vinromà ha adequat l'entorn de la Font del Molinet, espai situat en les proximitats d'un nucli de masies que s'ha posat en valor amb l'objectiu de recuperar l'estat original d'aquesta font natural i garantir la seguretat.

Els treballs han consistit en l'eliminació de l'excés de vegetació per a evitar trencaments o caigudes dels arbres i en el condicionament dels murs de la font i del safareig. A més, s'ha intervingut en la sendera d'accés que uneix la CV-10 amb aquest punt.

L'actuació s'ha desenvolupat a través d'una subvenció de la Diputació de Castelló quantificada en 1.725 euros, que ha cobert part de la intervenció.

L'alcaldessa de la població, Mònica Nos, ha explicat que “la Font del Molinet és un entorn pròxim al municipi i al Mas del Molinet que necessitava una actuació de recuperació. Ara ja pot ser gaudit tant pels residents de les masies com pels veïns i visitants”.

 

adecuació Font Molinet

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).