El consistori s'ha reunit amb l'empresa promotora amb la finalitat de traslladar-li la necessitat de respectar les parcel·les d'aquells propietaris que no volen formar part de la planta fotovoltaica

07/03/2022

L'Ajuntament de les Coves de Vinromà aposta per un model de convivència amb les energies renovables que faça compatible el desenvolupament del parc solar fotovoltaic amb la voluntat dels propietaris implicats. En aquest sentit, el consistori es mostra favorable a una tramitació del projecte sense expropiacions i considera que la voluntat dels propietaris ha de ser respectada.

Després d'escoltar els propietaris afectats i sospesar la voluntat general, l'alcaldessa de la població, Mònica Nos, està treballant amb l'empresa promotora amb la finalitat de respectar la voluntat d'aquells propietaris que no volen formar part del parc solar. I, sobretot, la d'obligar a les empreses promotores al fet que adopten mesures correctores a l'impacte paisatgístic que inevitablement poguera produir-se.

D'altra banda, el consistori també ha traslladat aquesta qüestió a la Directora General de Política Territorial i Paisatge amb la finalitat de mostrar la necessitat de models que promoguen les energies netes i sostenibles preservant el paisatge i el “modus vivendi” de les zones rurals, i crear noves oportunitats que frenen el despoblament.

Les Coves de Vinromà és un municipi compromés amb les energies renovables com es pot comprovar en l'aposta realitzada en el seu moment perquè la multinacional LM Windpower se situara al Parc Empresarial Mediambiental de la localitat.

Ajuntament de les coves de vinromà

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).