L'Ajuntament de les Coves de Vinromà s'oposa al traçat de la línia de molt alta tensió i a les expropiacions del projecte del parc solar

L'Ajuntament de les Coves de Vinromà s'oposa al traçat de la línia de molt alta tensió i a les expropiacions del projecte del parc solar

05/02/2022

L'aplicació de les limitacions establides en el decret 14 / 2020 i les mesures correctores per a minimitzar l'impacte paisatgístic són uns altres dels punts que el consistori inclourà en la bateria d'al·legacions

L'Ajuntament de les Coves de Vinromà presentarà al·legacions al traçat de molt alta tensió (MAT) amb la finalitat de preservar el valor paisatgístic i ambiental del territori. En aquest sentit, el consistori reclamarà l'aprofitament de la infraestructura elèctrica existent per a evitar duplicacions i expropiacions innecessàries.

D'altra banda, el consistori al·legarà perquè el projecte de la planta solar respecte la voluntat de tots els propietaris afectats. Concretament, incidirà en la necessitat que s'apliquen les limitacions establides en el decret 14 / 2020 per a les instal·lacions de menys de 50 Mw i perquè s'apliquen rigorosament també en el cas de les de major potència. Així mateix, insistirà que no s'emeten per part de l'Estat ni la Generalitat Valenciana Declaracions d'Utilitat Pública (DUP) amb l'objectiu d'evitar expropiacions, postura que ja ha sigut traslladada a l'empresa en les diferents reunions mantingudes.

A més, s'exigirà l'adopció de mesures correctores i la prohibició expressa al fet que es produïsquen moviments de terra que transformen l'orografia del territori per part de l'empresa promotora per a minimitzar l'impacte paisatgístic i territorial, un altre dels punts destacables continguts en la bateria d'al·legacions en les quals està treballant l'ajuntament.

En els pròxims dies, es continuaran estudiant les possibles al·legacions per a presentar-les formalment en el termini determinat. D'aquesta manera, el consistori busca reclamar un model capaç de fer compatible el desenvolupament de les energies renovables amb la voluntat de les parts implicades i amb la preservació del territori.

 

 

 

 

a2

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).