#00a89c
1
0
216

Centre de Dia

Centre de Dia

CENTRE DE DIA “GERMANS FOLCH I TRAVER”. Informació i objectius

El Centre de dia “Germans Folch i Traver” és un servei dirigit a proporcionar una atenció integral, en règim diürn, a les persones majors de 60 anys depenents i persones depenents sense límit d’edat.

L’objectiu general del Centre de dia “Germans Folch i Traver” és millorar la qualitat de vida de la gent gran depenent i de la seua família cuidadora per a facilitar la permanència en el domicili habitual, rebent una atenció professional adequada a les seues necessitats.

Objectius específics:

• Frenar o prevenir l’augment del grau de dependència per mig de la potenciació i rehabilitació de les seues capacitats cognitives, funcionals i socials.

• Recuperar i/o mantenir el major grau d’independència i autonomia personal.

• Millorar o mantenir l’estat de salut amb una actitud preventiva, mitjançant el desenvolupament de programes sanitaris.

• Desenvolupar l’autoestima i afavorir un estat psicoafectiu adequat.

• Facilitar un entorn que afavorisca les relacions socials.

• Oferir recolzament, informació i assessorament a les famílies cuidadores.

• Facilitar la formació dels professionals que treballen en el Centre de dia i dotar-los de ferramentes per a oferir una atenció homogènia i de qualitat.

Per a assolir aquests objectius el Centre de dia “Germans Folch i Traver” compta amb un grup de professionals qualificats que constitueixen l’Equip Interdisciplinar, professionals competents que aporten i integren el seu esforç mitjançant una participació efectiva i de treball en equip.

 

HORARI DEL CENTRE DE DIA “GERMANS FOLCH I TRAVER” DE LES COVES DE VINROMÀ

El Centre de dia “Germans Folch i Traver” estarà obert els dies laborals de dilluns a divendres de 8:00h. a 20:00h.

 

HORARIS DEL SERVEIS DEL CENTRE DE DIA “GERMANS FOLCH I TRAVER”

-- SERVEIS BÀSICS --

• AUXILIARS- Assistència en les activitats bàsiques de la vida diària: De dilluns a divendres de 8:00h. a 20:00h.

• SERVEI DE MENJADOR: Desdejuni: 8:30h – 10:00h ; Dinar: 13:00h – 14:00h ; Berenar: 17:00h

• SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT: Matí: 7:30h – 10:30h ; Vesprada: 17:30h – 20:30h

• DIRECCIÓ- Atenció a usuari, familiar o tutor: De dilluns a divendres. Concertar cita prèvia.

 

-- SERVEIS TERAPÈUTICS --

Horaris profesionals

METGESSA: Dimarts i divendres de 15:00h a 20:00h

INFERMERA – SUPERVISORA: De dilluns a divendres de 11:30h a 13:30h o segons necessitats del centre

FISIOTERAPEUTA: Dimarts i dijous de 8:00h a 16:00h

PSICÒLOGA: Dimecres de 8:00h a 18:00h

TREBALLADORA SOCIAL: Divendres de 15:00h a 20:00h

TASOC: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:00h a 19:00h

 

-- SERVEIS COMPLEMENTARIS - HORARIS--

• PERRUQUERIA: primer dilluns del mes

• PODOLOGIA: un dia al mes segons demanda dels usuaris

• SERVEI PER HORES DEL CENTRE DE DIA: de dilluns a divendres horari a convindre

• SERVEI MENJADOR SOCIAL: de dilluns a divendres de 13:00h a 14:00h

• REHABILITACIÓ, ESTIMULACIÓ COGNITIVA, TALLERS ANIMACIÓ SÒCIO-CULTURAL: Segons horari professional

 

Pot ampliar aquesta informació a la página web del Centre de dia mitjantçant el següent enllaç: www.tossalcoop.es