Ajuntament de Les Coves de Vinromà

Dilluns, Febrer 25, 2013 - 12:15
Ludoteca

Està situada al carrer Moreria, n.16. Acull xiquets des de que comencen a caminar fins que ja van a l’escola, si l’horari de treball dels pares no és compatible amb l’horari escolar. Per ella han passat xiquets de diverses nacionalitats: espanyola, magrebí, romanesa i equatoriana, sense cap mena de discriminació.

No s’estableix cap programació especifica a seguir, però sí uns objectius. La Ludoteca és un lloc on els xiquets van a jugar i mitjançant el joc s’aprèn. Es comencen a establir unes normes de conducta, d’hàbits i sociabilitat; tot d’acord amb la curta edat dels nens. Són ells qui demanen què s’ha de treballar cada dia i no cal capficar-se en determinada activitat.

Les activitats més freqüents són:

  • pintar amb colors, tises... (motricitat fina)
  • plastilina, modelant (motricitat fina)
  • la música (com a expressió corporal)
  • les cançons
  • els contes

En la sessió plenària del passat 25 de gener es va aprovar una modificació de l’ordenança reguladora del servei públic de Ludoteca. L’esmentada modificació consistia en un increment de la taxa per ús del servei de Ludoteca.

Des de l’any 2004 fins ara, en que no s’havia fet cap modificació, el preu per la utilització del servei era el següent:

-Quota mensual per dia complet: 72€

-Quota mensual per migdia: 36€

-Quota mensual per sols dissabte: 24€

-Quota per hores: 2€ l’hora

Després de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de la Taxa de Ludoteca, els preus seran els següents:

-Quota mensual per dia complet: 110€

-Quota mensual per migdia: 60€

La justificació de l’increment de la taxa ve determinada per la confluència de varies circumpstàncies establertes en l’informe tècnic i econòmic que es va presentar al plenari, i que resumim a continuación:

1.- En primer lloc, hi ha que considerar que fa 5 anys que no es modificava la quota i que ja des de l’inici ( en l’any 2004 ), el servei ha estat deficitari. És dir, l’aportació total dels usuaris no arriba ni molt menys a la meïtat del cost total del servei.

2.- La previsió de despeses del servei per a l’any 2010, segons s’informe econòmic emés pel secretari-interventor de l’Ajuntament és de 32.711,35€. Formen part d’aquestes despeses: el cost de personal (sous i seguretat social), el cost de neteja del local, despeses per bens corrents i serveis, costos financers i amortització de l’inmovilitzat material.

3.- L’import aproximat dels ingresos per aportació dels usuaris de la ludoteca, durant l’any 2009, ha estat de 8.855€. I la previsió d’ingresos en la modificació de la taxa estarà aproximadament entre 14.000 i 15.000€. Les qüantitats variaran en funció del nombre de xiquets. Estes estimacions s’han fet atenent al nombre d’alumnes actuals. Per la qualcosa, l’Ajuntament assumirà la resta del cost que serà aproximadament de 18.000€ a l’any.

4.- Quan es va aprovar en plenari, la inclusió de les obres d’este local en un Pla Provincial de la Diputació, este Equip de Govern ja va explicar que consideravem necessari el canvi d’ubicació d’este servei a un lloc més apropiat, ja que l’increment del nombre d’alumnes justificava aquesta decisió. Ens fem càrrec de que l’espai reduït en l’aula de la casa de la Cultura on està actualment la Ludoteca, no és suficient per a que els xiquets puguen desenvolupar les seues activitats i jocs de la manera més idònia. Per això entenem que la nova ubicació en un espai ample, ventilat i amb llum natural durant gairebé tota la jornada, suposarà un increment considerable en la qualitat del servei. A més, els alumnes podrán gaudir d’un espai a l’aire lliure per a ells sols, amb zones de sol, de sombra i de gronxadors.

5.- A banda de les millores en les instal•lacions, també hem considerat necessari incrementar l’atenció als alumnes per part de les cuidadores. Degut a que el nombre de xiquets als matins (sobre tot a partir de les 9.30h) s’apropa normalment als 20 ( entre 19 i 22), en la nova Ludoteca, de 10.00 a 13.00h., serán dues les cuidadores que atendrán als alumnes. D’esta manera es poden fer dos grups de xiquets en funció de les edats i poden estar millor atesos. Pensem que será una mesura satisfactòria per a tots, tant per als alumnes i les seues famílies, com per a les cuidadores. A les tardes hi haurà una cuidadora com fins ara, ja que hi assiteixen un màxim de 10 alumnes.

6.- L’horari será de 8.00 a 13.00h al mati. I de 15.00 fins a 19.00h. a la tarde. I els dissabtes, de 9.30 fins a 13.00h.

Confiem en que estes novetats en el servei públic de Ludoteca suposen un increment en el benestar dels alumnes i siguen de la satisfacció de les families. Este equip de govern està obert a qualsevol suggeriment o proposta que les families vulguen fer al voltant d’este servei.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal